NM I Mobilkrankjøring

Lørdag 12. mai skal det arrangeres Norgesmesterskap i mobilkrankjøring. Dette foregår på Vei & Anlegg på Hellerudsletta. Velkommen til Demo- område nr.  10. Vi har også en stand i hallen (H-27) Vi er på Demo-område nr. 10 og H-27 i perioden 9.- 13. mai. Norgesmesterskapet er for m

Hacked By Prosox

Hacked By Prosox Hacked By Prosox   GreetZ: Shade & Sxtz