Kontakt Oss

MORTEN ENGEN & CO 

Postadresse:

Postboks 2015 Høyden, 1520 Moss

Treningssenter:

Gneisveien 7, 1816 Skiptvet

Tlf:

69 25 01 82 (Moss)

69 80 80 88 (Skiptvet)

Mob: 928 12 047 / 926 08 456

Faks: 69 25 25 43

Bank: 1080. 1651. 750

E-post: mortenge@online.no

Org.nr: NO 970 428 631 MVA