Andre kraner/løfte inretninger

Andre typer kurs:

Vi arrangerer også kurs på andre typer kraner/ utstyr.
Eksempler på dette er: Fastmonterte hydrauliske kraner, kraner i båtforeninger, Marine Travelift, spesialkraner, minikraner etc. Ta gjerne kontakt for nærmere info om hva som kreves av
opplæring/ omfang av opplæringen.

For nærmere informasjon om tidspunkt/pris for kurs i ditt distrikt/påmelding på ovennevnte kurs ring:

69 25 01 82,  eller

mob. 92 81 20 47. gjerne faksnr. 69 25 25 43 , eller web: www.morten-engen.no

Alle kurs arrangeres over hele landet, både teori og praksis.
(Viktig å merke seg at grunnleggende praksis skal foregå ved sertifisert opplæringsvirksomhet ) Vi kjører praksisopplæring på alle krantyper, således sparer bedriften tid og ressurser.

Bilder fra noen av våre»andre typer» kurs :