Sving/Portalkranførerkurs

Portallkranførerkurs m/komplett praksisopplæring:

 

 

 

 

 

 

Grunnkurs 56 timer, deretter 50 timer praksis.
Portalkranfører kurs
, Bedriftsintern opplæring:
Grunnkurs 56 timer ved sertifisert opplæringsvirksomhet, deretter 100 timer praksis i bedrift med «fadder».

Bilder fra våre Portalkranførerkurs: