Nyheter

Ny tårnkran på plass. Vi måtte bytte ut vår «gamle 2008 modell» Liebherr selvreisende kran. Den rakk å brukes i 200 timer, før et sprengningsuhell på nabotomten gjorde store skader på kranen. Onsdag 4. november var E.D.Knutsen Maskin og fjernet den «gamle» og monterte den nye.

Heldigvis ble bare den ene kranen truffet. Og enda viktigere- Det var ingen

kursvirksomhet og derved ingen elever tilstede når uhellet skjedde.

.