Våre kranførerkurs
G1 – Mobilkran

Varighet: 152 timer
Praksis: 96 timer


Les mer

G2 – Tårnkran

Varighet: 124 timer
Praksis: 76 timer


Les mer
Varighet: 106 timer
Praksis: 62 timer

G3 – Sving/Portalkran


Les mer

Varighet: 64 timer
Praksis: 24 timer


G4 – Bro/Traverskran

Les mer

G8 – Lastebilkran

Varighet: 76 timer
Praksis: 32 timer


Les mer

G11 – Anhuker/Stropp


Varighet: 24 timer
Praksis: 8 timer

Les mer

Varighet: -
Praksis: -

LIFT /PERSONLØFTER


Les mer


G1 – Mobilkran

Varighet: 152 timer
Praksis: 76 timer

Les mer

G2 – Tårnkran


Varighet: 124 timer
Praksis: 76 timer

Les mer

G3 – Sving/Portalkran

Varighet: 106 timer
Praksis: 62 timer

Les mer

Varighet: 64 timer
Praksis: 24 timer

G4 – Bro/Traverskran


Les mer

G8 – Lastebilkran

Varighet: 76 timer
Praksis: 32 timer


Les mer

G11 – Anhuker/Stropp

Varighet: 24 timer
Praksis: 8 timer


Les mer

Liftkurs

Varighet: - 8 timer
Praksis: -    4 timer


Les mer