Kursstedet
Alle våre kurs gir praksisopplæring på kursstedet (modul 3 og 4). Vårt treningsanlegg ligger i Skiptvedt og vi holder kurs gjennom hele året, bortsett fra juli.

Vi er sertifisert/godkjent av Norsk Sertifisering AS, med sertifikat nr. 001.


Få veibeskrivelse