Våre krankurs

Les mer

G1 – Mobilkranførerkurs
Kursstart:
11.januar
22.februar
06.april
25.mai
28.juni

Varighet: 152 timer
(96 timer praksis og 56 timer teori)


G2 – Tårnkranførerkurs
Kursstart:
11.januar
22.februar
06.april
25.mai
28.juni

Varighet: 124 timer
(76 timer praksis og 48 timer teori)                                               

Les mer

G3 – Sving/Portalkranførerkurs
Kursstart:
11.januar
22.februar
06.april
25.mai
28.juni

Varighet: 106 timer                                          (62 timer praksis og 44 timer teori)                                           Les mer

G4 – Bro/Traverskranførerkurs
Kursstart:
11.januar
22.februar
06.april
25.mai
28.juni

Varighet: 64 timer
(24 timer praksis og 40 timer teori)                                            

Les mer

G8 – Lastebilkranførerkurs
Kursstart::
11.januar
22.februar
06.april
25.mai
28.juni

Varighet: 76 timer                                            (32 timer praksis og 44 timer teori)


Les mer

G11 – Anhuker/Stroppekurs
Kursstart::
11.januar
22.februar
06.april
25.mai
28.juni


Varighet: 24 timer
Praksis: 8 timer

Les mer

Lift/ Personløfterkurs
Kursstart::
11.januar
22.februar
06.april
25.mai
28.juni


Varighet: 8 timer
Praksis:    5 timer

Les mer