Våre krankurs
Varighet: 152 timer
Praksis: 96 timer


Les mer

G1 – Mobilkranførerkurs
Neste kurs starter 26. oktober deretter 30. november og 11. januar 2021.


G2 – Tårnkranførerkurs
Neste kurs starter 26. oktober deretter 30. november og 11. januar 2021.

Varighet: 124 timer
Praksis: 76 timer

Les mer
Varighet: 106 timer
Praksis: 62 timer

G3 – Sving/Portalkranførerkurs
Neste kurs starter 26. oktober deretter 30. november og 11. januar 2021.


Les mer

Varighet: 64 timer
Praksis: 24 timer


G4 – Bro/Traverskranførerkurs
Neste kurs starter 26. oktober deretter 30. november og 11. januar 2021.

Les mer

G8 – Lastebilkranførerkurs
Neste kurs starter 26. oktober deretter 30. november og 11. januar 2021.

Varighet: 76 timer
Praksis: 32 timer


Les mer

G11 – Anhuker/Stroppekurs
Neste kurs starter 26. oktober deretter 30. november og 11. januar 2021.


Varighet: 24 timer
Praksis: 8 timer

Les mer

Varighet: 8 timer
Praksis:    5 timer

Lift/ Personløfterkurs
Neste kurs starter 26. oktober deretter 30. november og 11. januar 2021.


Les mer