Våre krankurs
G1 – Mobilkranførerkurs

Varighet: 152 timer
Praksis: 96 timer


Les mer

G2 – Tårnkranførerkurs

Varighet: 124 timer
Praksis: 76 timer


Les mer
Varighet: 106 timer
Praksis: 62 timer

G3 – Sving/Portalkranførerkurs


Les mer

Varighet: 64 timer
Praksis: 24 timer


G4 – Bro/Traverskranførerkurs

Les mer

G8 – Lastebilkranførerkurs

Varighet: 76 timer
Praksis: 32 timer


Les mer

G11 – Anhuker/Stropp


Varighet: 24 timer
Praksis: 8 timer

Les mer

Varighet: 8 timer
Praksis:    5 timer

LIFT /PERSONLØFTER


Les mer