G4 - TraverskranerSkal du føre bro- og traverskran i arbeidet ditt? Myndighetene stiller krav til grunnelggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre traverskran.


G4 - Traverskraner

Varighet: 64 timer
Praksis: 24 timer

PåmeldingGjennom opplæring i bro- og traverskran får du en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner. Dette er med på å forhindre at ulykker og uhell som kan skje i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Kurset for bro- og traverskranførere gir deg god innsikkt i prinsippene for bro- og traverskraners konstruksjon, vedlikehold, bruk og virkemåte.

Et kurs i bro- og traverskranfører G4 består av to moduler: Modul 2.7 Bro- og traverskran og modul 3.7 Kontroll og vedlikehold. Undervisningen veksler mellom korte forelesninger og gruppearbeid. Teorien fra første modul knyttes opp mot modul 3.7 som er en praktisk gjennomføring. Gjennom kurset vil du lære om traverkraners oppbygning, sikkerhetsbestemmelser, radiostyring, mekanikk, elektrisk anlegg, kranbaner, sertifisering, løfteredskap, vedlikehold, signaler og vektbedømmelse. Kurset avsluttes med en avsluttende teoretisk og praktisk prøve.

For å få kompetansebevis etter fullført teorikurs og praktisk bruk, må du kunne dokumentere 32 timers veiledet praksis i bedrift (Modul 4.7). Har du ikke mulighet til dette, er det også mulig å ta 16 timer mengdetrening hos oss.

For å kunne ta et kurs i G4, er du nødt til å ha tatt modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser, i tillegg til modul 2.3 Anhuking og stropping G11. Dette får du hos oss.

Kursene i G4 gjennomføres gjerne som kveldskurs, helgekurs eller som bedriftsinterne kurs etter avtale.