G11-Løfteredskaper/AnhukningSkal du arbeide med løfteredskaper i forbindelse med løft, kran eller rigg? Skal du bli sakkyndig kontrollør av løfteredskaper? Da er det obligatorisk å ha tatt et stroppe- og anhukerkurs først.


G11 - Løft/Stroppekurs

Varighet: 24 timer
Praksis: 8 timer

Påmelding

Skal du arbeide med løfteredskaper i forbindelse med lift, kran eller rigg? Skal du bli sakkyndig kontrollør av løfteredskaper? Da er det obligatorisk å ha tatt et stroppe- og anhukerkurs først.


G11 - Løft/Stroppekurs

Varighet: 24 timer
Praksis: 8 timer

PåmeldingEt stroppe- og anhukerkurs vil gi deg som skal arbeide med løfteredskaper kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Du vil lære gode rutiner for sikring av last og signalgiving. Du vil etter kurset også ha en bevisst holdning til farer som kan oppstå og hvordan man unngår disse.

Normalt inneholder et stroppe- og anhukerkurs teori om lover og forskrifter, arbeidsutstyr og tilleggsutstyr, konstruksjon og virkemåte, løfteredskaer, kontroll og ettersyn, godshåndtering, arbeidsmiljø og farlig gods. Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.

Etter gjennomført og bestått kurs, vil du få utstedt kursbevis. For å få kontrollørbevis slik at du kan bli sakkyndig kontrollør, må du ta et eget kurs for dette. Det finner du i underkategorien «G11 kontrollør». I tillegg må du kunne dokumentere 24 måneders relevant praksis i etterkant av kurset. Dette er ikke nødvendig dersom du skal videre i kran- og løfteoperasjonsfaget og ikke skal arbeide som sakkyndig kontrollør av løfteredskaper.

Du må ha fylt 18 år for å kunne ta et G11 kurs. For å kunne delta på et stroppekurs/anhukerkurs, må du også ofte ha bestått modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser fra før av. Noen av kursene har denne modulen inkludert i undervisningen.

Et stroppe- og anhukerkurs vil gi deg som skal arbeide med løfteredskaper kunnskap om sikkerhet, daglig kontroll, vedlikehold og kasseringsregler for ulike løfteredskaper. Du vil lære gode rutiner for sikring av last og signalgiving. Du vil etter kurset også ha en bevisst holdning til farer som kan oppstå og hvordan man unngår disse.

Normalt inneholder et stroppe- og anhukerkurs teori om lover og forskrifter, arbeidsutstyr og tilleggsutstyr, konstruksjon og virkemåte, løfteredskaer, kontroll og ettersyn, godshåndtering, arbeidsmiljø og farlig gods. Kurset avsluttes med en teoretisk prøve.

Etter gjennomført og bestått kurs, vil du få utstedt kursbevis. For å få kontrollørbevis slik at du kan bli sakkyndig kontrollør, må du ta et eget kurs for dette. Det finner du i underkategorien «G11 kontrollør». I tillegg må du kunne dokumentere 24 måneders relevant praksis i etterkant av kurset. Dette er ikke nødvendig dersom du skal videre i kran- og løfteoperasjonsfaget og ikke skal arbeide som sakkyndig kontrollør av løfteredskaper.

Du må ha fylt 18 år for å kunne ta et G11 kurs. For å kunne delta på et stroppekurs/anhukerkurs, må du også ofte ha bestått modul 1.1 – Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser fra før av. Noen av kursene har denne modulen inkludert i undervisningen.