Lifter/ PersonløftereNorske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker personløfter/lift kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakene har den nødvendige opplæring.


Liftkurs (Personløfter)

Varighet: 8 timer
Praksis:    5 timer


PåmeldingKurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av personløfter- lift. 

Formålet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap og bevistgjøring av nødvendige sikkerhetstiltak, for å unngå personskader, ulykker og materielle skader på arbeidsplassen.